เดินหน้า !!! ทต.ทุ่งโฮ้ง ประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการโครงการขับเคลื่อนตำบลเครือข่ายร่วมกันพัฒนาระบบอาหารชุมนุม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 507 ครั้ง

ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง มีการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2562 ที่ห้องประชุมไทยพวน 1 ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นั้น โดยมีนายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้งเป็นประธานที่ประชุม และในฐานะคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
นายสมเพ็ชร์ ศรีทิพงศ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนตำบลเครือข่ายร่วมกันพัฒนาระบบอาหารชุมชน ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับเทศบาลตำบลสูงเม่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นการจัดทำแผนการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาระบบอาหารชุมชน เพื่อรองรับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2562


ในส่วนคณะทำงาน ประกอบด้วย 5 คณะ คือ 1.คณะกรรมการบริหารโครงการ มี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง นายทรง สุทธนะ ,นางไพรวัลย์สะพานทอง รองนายกเทศมนตรีฯ นายศิโรฒม์ พุทธา ปลัดเทศบาลฯ 2. คณะทำงานการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล มี นางสมปาน อิ่มโดด กำนันตำบลทุ่งโฮ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1- หมู่ 6 ,นางจันเพ็ญ เพิ่มขึ้น หน.ฝ่ายงานส่งเสริม ยางจิราพัชร จักรกิจ นักพัฒนาชุมชน,น.ส.เพชรา แสงสข ผช.นักพัฒนาชุมชน เป็นนักวิชาการโครงการ 3.คณะทำงานการจัดการและกระบวนการ มี นางสายสุนีย์ พันธุ์พานิช ผอ.กองสาธารณสุข ,นางพรพิมล โยธกุลสิริ หน.สำนักปลัดเทศบาล,นายชยต แนววงศ์ นักวิเคราะห์นโยบาย,จ.อ.ชัยวัฒน์ ปิ่นแก้ว นักจัดการทั่วไป


นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานประสานโครงการ มี นางนิภา อ่อนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ, นางภควรรณ หมื่นโฮ้ง ครู กศน.ตำบลทุ่งโฮ้ง,นางประดิชญาใจปะละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ,นางยมนา จิตรใจ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง ,นางมณฑา แก้วชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ 5 .คณะทำงานการเงินและบัญชีโครงการ, มี นางกันต์ฤทัย ปัทมาภรณ์พงศ์ นวช.ตรงจสอบภายใน ,นางนฤมล ทองคำโฮ้ง เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสมปาน อิ่มโดด กำนันตำบลทุ่งโฮ้ง ในฐานะคณะทำงานการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล กล่าวว่า ในส่วนของฝ่ายปกครองทั้ง 7 หมู่ จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดที่สุด ทั้งนี้ก็จะทำเพื่อพี่น้องชาวบ้านทุ่งโฮ้งอย่างเต็มความสามารถ
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 507 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *