เป็นพระมหากรุณาธิคุณ !!!จังหวัดแพร่รับถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1127 ครั้ง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นอารามหลวงที่มีพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเป็นพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและจัดหาเครื่องอัฐบริขารอันจำเป็นแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งจัดหาทุนทรัพย์สำหรับเป็นปัจจัยถวายแก่วัด 

เพื่อใช้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในเครือข่ายของวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประกอบด้วย โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ , โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดพระบารทมิ่งเมืองวรวิหาร , โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร , โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ในวันนี้เวลา 10.09 น. ที่พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) น้อมนำไปถวายพระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ มีองค์พระธาตุช่อแฮที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเกศาธาตุและพระข้อศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

ทั้งนี้มีการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ,ทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนเมืองแพร่ ,ทุนสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ,ทุนสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช่อแฮ ,ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายวิถีพุทธวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติดีในจังหวัดแพร่อีกด้วย 
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1127 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *