สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 209 ครั้ง

ณ อาคารรื่นอรุณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายแพทย์ วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท ซึ่งในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 – 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน

บุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส โดยกิจกรรมในวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา และ 4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประกอบด้วย ประเภทการบริจาค 3 ด้าน ดังนี้ 1) บริจาคโลหิต 2) บริจาคอวัยวะ และ 3) บริจาคดวงตาทั้งเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองศ์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 209 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *