กมธ.กีฬา แนะ รัฐหยุดหันงบฯ ชี้ผลกระทบทำกีฬาด้อยคุณภาพ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 124 ครั้ง

รัฐสภา – เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 4 มีคณะกรรมาธิการกีฬาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมแบ่งออกเป็น 4 วาระ ที่น่าสนใจเป็นวาระที่ 3 เกี่ยวกับ เรื่อง แผนงาน โครงการและรายละเอียดการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านการกีฬาต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดยได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่ง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มอบ น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการ)น.ส.เสาวมัย แซ่อึ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรมพลศึกษา มอบ ดร.ประพัน ไพรอังกูร รองอธิบดีกรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักดิ์ ยอมมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และนายไพฑูรย์ หงษ์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผ่นและพัฒนา

ในการชี้แจงงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่าถูกตัดงบลงไปจำนวนมาก โดยในปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 900,570,000 บาท แต่ในปี 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 714,874,600 บาท ทำให้ประมาณของ กรมพลศึกษา , การกีฬาแห่งประเทศไทย ,และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลดลงไปด้วย จึงทำให้ กมธ.กีฬา ตั้งข้อสังเกตุและท้วงติงถึงปัญหาการตัดงบประมาณในด้านกีฬาและงบการลงทุน เพราะ กมธ.กีฬา มองว่ารัฐบาลไม่ควรตัดแต่ควรส่งเสริมและกระจายงบลงสู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนให้ดียิ่งขึ้น

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขา กมธ.กีฬา กล่าวว่า ต้องการให้ มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ใน ทกจ. แต่ละจังหวัด เนื่องจากเป็นตัวแทนกระทรวงฯ แต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยถนัดงาน จึงทำให้เกิดช่องว่างในการของบประมาณให้กับพื้นที่ และเพื่อให้การกีฬามีความโดยเด่นได้แนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องดูในเรื่องของแผ่นพัฒนากีฬาชาติด้วย

นายวิสิทฐ์ เตชะธีราวัฒน์ รอง ป.กมธ.กีฬา กล่าวว่า เชื่อว่าผลการจัดงบประมาณเกิดจากตัวชี้วัด เพราะวันนี้กีฬาขาดความศรัทธาจากประชาชน จึงต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ชมกีฬา

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ กมธ.กีฬา กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ไปตัดงบประมาณในส่วนของ กรมพลศึกษา แทนที่จะผลักดันและกระจายอำนาจลงไปให้มากที่สุด เพราะกีฬาคือการพัฒนาและรักษาสุขภาพของประชาชน จึงต้องการให้ กรมพลศึกษา พยามต่อสู้ให้เกิดการกระจายลงสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด

นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ต้องการฝากให้ผู้เกี่ยวข้องหาวิธีการดูแลนักกีฬาทุกคนภายหลังจากที่หมดสภาพโดยเฉพาะนักกีฬาคนพิการควรจะทำอย่างไร สวัสดิการ ค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมมี กมธ.กีฬาเข้าประชุมครบ 15 ท่าน ประด้วย 1. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 2.นายบุญแก้ว สมวงศ์ 3.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 4.นายเอกการ ซื่อทรงธรรม 5.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 7.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 8.นายสิริพงศ์ อังคสกุล 9.นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 10.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 11. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 12.นางสาวภริม พูลเจริญ 13.นายอัศวิน วิภูศิริ 14.นายวัชระ ยาวอหะซัน 15.นายศุภชัย นพขำ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 124 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *