น่าเห็นใจ !!! “สมปาน อิ่มโดด”ตัวแทนฝ่ายปกครองฯ เสนอ สว.ขอขึ้นค่าตอบแทนกำนัน ผญบ.ผช.,สว.,แพทย์ และจัดสวัสดิการให้ ตร.บ้าน และกม.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 621 ครั้ง


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมคณะฯร่วมกับจังหวัดแพร่ โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จัดเวทีพบปะและรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยแบ่งกลุ่มปรึกษาหารือ ทั้งการเสนอปัญหา ความต้องการและแนวทางการแก้ไข โดยมีสมาชิกวุฒิสภาร่วมเป็นพี่เลี้ยง ภาคเอกชนได้แก่ นายกล้านรงค์ จันทิก และนายสมชาย หาญหิรัญ ภาคประชาชน มีนายจิรชัย มูลทองโร่ย และนายณรงค์ อ่อนสะอาด ส่วนภาคประชาสังคม มีคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และนายมณเทียร บุญตัน โดยทั้ง 3 กลุ่มได้หารือ 

สำหรับด้านฝ่ายปกครอง ที่ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตร อำเภอเมืองแพร่ มี ดร.สมปาน อิ่มโดด กำนันตำบลทุ่งโฮ้ง นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น นายกฤษดา อินทราวุธ กำนันวังหงส์ เป็นตัวแทนของ อำเภอเมืองแพร่ ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะประชาชนในพื้นที่แปดจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเสนอข้อมูล-ปัญหาประเด็นต่างๆ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดแพร่ได้เสนอปัญหา 5 ประเด็น คือ 1. ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ให้ชุมชน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดทำโครงการ ร่วมกัน

  1. ปัญหาเรื่องแก้ปัญหาหมอกควัน (ขออุปกรณ์ดับไฟเครื่องเป่าลม ตำบล 5 เครื่อง) ให้ประกาศห้ามเผาให้ พร้อมกันทุกจังหวัด
  2. ปัญหาแหล่งน้ำให้สร้างอ่างขนาดเล็กในพื้นที่แต่ละตำบล และให้ผันน้ำจากอ่างแม่แคม มาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น
  3. ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเสนอให้ยกเลิกเขตป่าตาม มติรัฐมนตรี และให้ออกเอกสารสิทธ์ให้เกษตรกรที่ครอบครองก่อน
    และ 5. ปัญหาเรื่องอื่น เสนอขึ้นค่าตอบแทนให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.สว.แพทย์ให้จัดสวัสดิการให้ ตำรวจบ้าน ชรบ. และกรรมการหมู่บ้าน ฯลฯ

เรื่องนี้ ฝ่ายปกครองทั้งประเทศ มีความคิดเห็นตรงกันน่าจะเพิ่มค่าตอบแทนให้กับฝ่ายปกครอง การทำงานของฝ่ายปกครอง ทำงาน 24 ชั่วโมง ถือว่าหนักมาก
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 621 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *