นักเรียนกระบี่จากทุกสังกัด เข้าสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาประจำปี 2562 รอบแรก ของ สสวท. กว่า 3,900 คน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 384 ครั้ง

นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า วันนี้ (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) ตนเองพร้อมด้วยนางปาจรีย์ ชัยเพชร นางสาวณชมน รุ่งไสวัฒนา และนางสาวกุลิสรา พลเพชร ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง ในฐานะผู้สังเกตการณ์ของ สสวท. เข้าเยี่ยมห้องสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2562 ทุกสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจ สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะในการสอบ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดกระบี่จากทุกสังกัดรอบแรก มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน กว่า 3,900 คน เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสู่รอบที่ 2 รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ ทัศนศึกษา และนันทนาการร่วมกันในค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์ที่จัดขึ้นโดย สสวท. ประมาณ 3 – 5 วัน ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร หรือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตามความเหมาะสมต่อไป โดยการสอบแข่งขันฯ ในปีนี้ มีนักเรียนจากช่วงชั้นที่ 1 ชั้น ป. 1-3 ใช้สถานที่สอบของ โรงเรียนอุตรกิจ และ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป. 4-6 เข้าสอบโดยใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกระบี่ทั้งสองแห่ง มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,940 คน ในช่วงเช้า เวลา 09.30-11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป. 3 จำนวน 419 คน ชั้น ป.6 จำนวน 1,518 คน ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.30 น สอบวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 405 คน นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 1,598 คน โดยนักเรียนคนหนึ่งสามารถสอบทั้งสองวิชา หรือสอบเพียงวิชาเดียวก็ได้ เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ สสวท.กำหนด จะได้เข้าสอบรอบที่ 2 ต่อไป

ทั้งนี้ การสอบ สสวท. จัดสอบโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาคนที่มีความสนใจ มีแวว และมีศักยภาพ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกทาง เป็นการเพิ่ม “โอกาสด้านการเรียนรู้” ให้แก่เด็ก ๆ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆ เกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นอีกด้วย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 384 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *