ผู้บริหาร สพป.ปัตตานี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1076 ครั้ง

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี (สสวท.)ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาประณศึกษาปัตตานี เขด 1 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) ซึ่งกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,090 คน โดยใช้โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นสนามสอบในครั้งนี้

วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ประธานกรรมการ) และนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (รองประธานกรรมการ) ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบ เพื่อดูแลความเรียบร้อย สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) โดยมีนายสมชาย สุวรรณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี (ประธานกรรมการสนามสอบ) นายนัสรินทร์ บารู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด (กรรมการ) นางนิภา วิศุภกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง นายกิติวัชร ขันทองดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (กรรมการและเลขานุการ) และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ และปฏิบัติหน้าที่แนะนำ กำกับดูแล การจัดเตรียมสนามสอบ การจัดห้องสอบ กำกับดูแลการรับ-ส่งข้อสอบ และกระดาษคำตอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการ ได้เน้นย้ำการจัดสอบในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเกิดผลดีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1076 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *