รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมพิเศษการกุศล”ปันน้ำใจ ให้น้องๆออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรา”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 110 ครั้ง

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพิเศษการกุศล”ปันน้ำใจ ให้น้องๆออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรา”
โดยมีนางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมไทย และเครือข่ายคนพิการทุกสมาคมฯ ทุกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่ากิจกรรมพิเศษการกุศล”ปันน้ำใจ ให้น้องๆออทิสติกจังหวัดฉะเชิงเทรา” ที่จัดขึ้น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้อง กับแนวนโยบายของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะนำภาคีเครือข่ายต่างๆ และทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ตลอดจนพัฒนากลุ่ม ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี และคนชรา และผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม
ได้กลับมาสู่สังคม ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความยั่งยืนอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้สังคมของเรามีความสุข

มีความสมบูรณ์แบบ สำหรับกลุ่มบุคลลออทิสติกนั้นถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนพิการอีกประเภทหนึ่ง ที่มีความสำคัญที่ต้องให้ความช่วยเหลือ และต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทั้งให้บุคคลออทิสติกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะต้องไม่เป็นภาระของสังคมและครอบครัว จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ในการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้พิการ และขาดโอกาสทางสังคม
การที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันพัฒนาผู้ขาดโอกาสทาง
สังคม นับว่ามีประโยชน์ต่อชมรมฯ และเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปกครองบุคคลออทิสติกเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกแห่ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน คณะกรรมการจัดงาน วิทยากร และมหาวิทยาลัยราชกัฏราชนครินทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ และได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 110 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *