ชาวบ้าน อ.นาแก ร้อง 4 โครงการส่อทุจริตเบิกงบภัยแล้ง ผู้ว่าฯ ยันงานต้องเป๊ะ พบผิดฟันไม่เลี้ยง !

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีมีตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ 12 อำเภอ ร้องเรียนผ่านสื่อ รวมถึง นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ให้มีการตรวจสอบการทุจริต การใช้งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล ที่มีการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2562 จังหวัดละ 200 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในพื้นที่ จ.นครพนม ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ ทั้ง 12 อำเภอ อำเภอละ ประมาณ 10 -15 ล้านบาท ดำเนินการมาตั้งแต่ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างแบบพิเศษ ตกลงราคา โครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท ทำให้เป็นช่องว่าง ในการเอื้อประโยชน์นายทุน จนกระทั่ง มีตัวแทนชาวบ้านออกมาร้องเรียน พบปัญหาการดำเนินโครงการขาดมาตรฐาน มีการหมกเม็ดทำงานไม่ตรงตามสัญญาจ้าง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในพื้นที่ ไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 100 เปอร์เซ็นต์

จนกระทั่ง นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามกับกับดูแล ป้องกันการทุจริต และควบคุมติดตามการดำเนินโครงการให้เกิดมาตรฐาน ตรงตามสัญญาจ้าง 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในส่วนของ จ.นครพนม ได้รับงบประมาณ ทั้งหมด เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ ซึ่งมีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 371 โครงการ งบประมาณ 199,957,600 บาท


_ ล่าสุดได้มีตัวแทนชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.นาแก จ.นคพรนม ออกมาเรียกร้องผ่านสื่อ พร้อมลงพื้นที่ สะท้อนปัญหา ตรวจสอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พบโครงการบางส่วน จำนวน 4 โครงการ มีการทำงานขาดมาตรฐาน ส่อทุจริต ประกอบด้วย จุดที่ 1 คือ โครงการขุดลอกหนองบุ่งกกกอก หมู่ 2 ต.นาคู่กลาง อ.นาแก จ.นครพนม ขนาดความกว้างประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 120 เมตร ความลึก 4 เมตร หรือปริมาณขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ จำนวน 480,600 บาท เริ่มดำเนินการ23 กันยายน 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562 รวม 90 วัน จุดที่ 2คือ โครงการขุดลอกหนองบุ้งบักโอ้ หมู่ 8 ต.นาคู่เหนือ อ.นาแก จ.นครพนม ความกว้างประมาณ 45 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่ต่ำกว่า 12,300 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 477,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 23 กันยายน 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562 รวม 90 วัน จุดที่ 3 คือ โครงการขุดลอกหนองก่ำหลง หมู่ 7 บ้านนาคู่ใต้ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม ความกว้าง ประมาณ 45 เมตร ยาวง 140 เมตร ลึกประมาณ 3.50 เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า 12,390 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 23 กันยายน 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562 รวม 90 วัน และจุดที่ 4 คือ โครงการขุดลอกหนองบุ่งขี้เหล้า หมู่ 7 บ้านนาคู่ใต้ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม ความกว้างประมาณ 50 เมตร ยาว 120 เมตร ความลึกประมาณ 4 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12,400 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 481,400 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 23 กันยายน 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2562 รวม 90 วัน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ พบว่า ทั้ง 4 โครงการ มีการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งการดำเนินการขาดมาตรฐาน ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการขุดลอกตกแต่ง ทำคันคูดิน เพื่อให้ระดับความลึกได้ตามแบบสัญญาจ้าง แทนการขุดลอกระดับความลึกจากผิวดินเดิม เป็นการหมกเม็ดงาน เพื่อลดต้นทุนในการขุดลอก หวังผลประโยชน์กำไรสูง สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐ และประชาชนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค้าในระยะยาว เนื่องจากจะไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ตามนโยบายรัฐบาล ส่อทุจริตคอรัปชั่น โดยตัวแทนชาวบ้านได้สะท้อนผ่านสื่อมวลชน เรียกร้องให้ ทางจังหวัด หน่วยงานเกี่ยวข้อง ไปถึงรัฐบาล ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหา ป้องกันการทุจริต และให้ใช้ประโยชน์ คุ้มค่ากับภาษีประชาชน อีกทั้ง มีการเรียกร้อง ให้ตรวจสอบ ทุกโครงการ ของ อ.นาแก มีทั้งหมด กว่า 30 โครงการ เพื่อหามาตรฐาน

DCIM100MEDIADJI_0160.JPG

ด้าน นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม ระบุว่า สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งรัฐบาลอนุมัติงบประมาณ ทั้งหมดจำนวน ประมาณ 200 ล้านบาท ถือเป็นโครงการสำคัญ ที่จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ ทางอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด หลังมีปัญหาร้องเรียนได้ ตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามทุกขั้นตอน ทั้ง 12 อำเภอ ยืนยันว่า ทุกโครงการจะต้องได้มาตรฐาน ตรงตามสัญญาจ้าง 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการร้องเรียนจะได้มีการตรวจสอบควบคู่กันไปตามแผนงานที่คณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบ จนกว่าจะส่งมอบงาน ยืนยันว่าหากไม่ได้มาตรฐานจะต้องมีการแก้ไข และจะต้องไม่มีการหมกเม็ด หากพบโครงการในพื้นที่ไหนเข้าข่ายทุจริต หรือดำเนินการไม่ตรงตามสัญญาจ้าง จะมีการตรวจสอบดำเนินการขั้นเด็ดขาด หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามายังผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ตลอด.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 268 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *