วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เปิด”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 อย่างยิ่งใหญ่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 146 ครั้ง

ที่ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวรทัศน์ ทุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายสุรเดช สมศรึโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสำเริง สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ พร้อมด้วยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานศึกษาในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอชุมแพ นักเรียน –นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรเดช สมศรีโย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2562 ที่ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการที่จะพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนในระดับอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยศาตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป

สิ่งประดิษฐ์ที่จัดการประกวด แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ประเภทละ 45 ผลงาน และการประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ผลงาน รวมผลงานสิ่งประดิษฐ์และการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 445 ผลงาน และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำนวน 57 ผลงาน 2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 57 ผลงาน รวมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 114 ผลงานรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 559 ผลงาน

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวด้วยว่า ชื่นชมในความสำเร็จ และความร่วมมือ ร่วมแรง ประสานงานของชาวอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมเยาวชน นักเรียน – นักศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ในการประดิษฐ์คิดคัน ประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคมตลอดจนเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัย ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ของประเทศชาติต่อไป

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 146 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *