มูลนิธิเทพบำรุงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในการพัฒนาด้วยการศึกษา และสอนคนให้เป็นคนดีของสังคม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 224 ครั้ง

วันนี้ (3ธ.ค.62) ที่ห้องประชุมราชมงคลรังสี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นาย สรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเทพบำรุง ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนายบุญส่ง ชิตตระกูล ประธานมูลนิธิเทพบำรุง, นางรุจิรดา วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการมูลนิธิ ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ มูลนิธิเทพบำรุงได้จัดขึ้น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเทพบำรุง โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ได้เริ่มมอบทุนการศึกษาครั้งแรกตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2514 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ชื่อว่า “เทพบำรุง”โดยในปีนี้ได้จัดสรรให้เป็นทุนการศึกษา ดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 1,500 บาท 128 ทุน เป็นเงิน 192,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 1,800 บาท 69 ทุน เป็นเงิน 124,200 บาท ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 1,800 บาท 12 ทุน เป็นเงิน 21,600 บาท นอกจากนี้ ได้มอบเป็นทุนค่าเสื้อผ้า ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง) จำนวน 7,000 บาทมอบทุนการศึกษานักเรียนที่เกิดตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจำนวน 5,000 บาท ทุนนักเรียนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 3,000 บาท รวมจำนวนเงินที่มูลนิธิเทพบำรุงมอบให้เป็นทุนการศึกษาในปีนี้เป็นจำนวน 360,000 บาท

เอนก / ฉะเชิงเทรา


มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 224 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *