รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ระยอง หลังจากพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ติดอันดับต้นๆ ของประเทศ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 297 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (3 ธ.ค.2562) ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/25625 เพื่อติดตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดระยอง พร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ

นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดระยอง มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เพราะการคำนวณจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในเขตจังหวัดต่อแสนประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงรวมทั้งแรงงานต่างด้าว ซึ่งจังหวัดระยองมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 700,00 แสนคน และประชากรแฝงประมาณ 1 ล้านคน อุบัติเหตุจึงมากตามมา จังหวัดระยองจึงได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระที่สำคัญเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อาทิเช่น การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจัง เน้นการจับกุม 4 มาตรการเช่น เมาไม่ขับ พกใบขับขี่ สวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าพอใจ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อปี 2559 พบว่ามีผู้เสียชีวิตสูงถึง 22,491 ราย เป็นอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนของท้องถิ่นถึงร้อยละ 85 บนถนนของกรมทางหลวงร้อยละ 13 และบนถนนของกรมทางหวงชนบทร้อยละ 2 นอกจากนี้ยังมีผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนปีละประมาณ 6 หมื่นคน เท่ากับว่าผู้พิการในประเทศไทยทั้งหมด จะเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องจ่ายเบี้ยคนพิการรายละ 800 บาทจนกว่าจะเสียชีวิต หากคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจในแต่ละปี มีมูลค่าสูงกว่า 2 แสนล้านบาท ดังนั้น ตนและคณะจึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมาให้กำลังใจผู้ปฎิบัติหน้าที่ทุกคน เนื่องจากจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่อนข้างสูง ประกอบกับในขณะนี้กำลังมีการแก้ไขกฎหมายจราจรหลายฉบับ จึงจำเป็นต้องเดินทางมาทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนถิ่นเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาจราจร และป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น….

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 297 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *