เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 466 ครั้ง

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมกาประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในศตวรรษที่ 21 โดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษา ตามนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดในการจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน

และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรยายให้หัวข้อ “นโยบายและทิศทางการศึกษาการพัฒนาที่สอคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ณ โรงแรม สยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ด้านนายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อร่วมกันรับทราบแนวทางและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สูงขึ้น จึงกำหนดให้มีโครงการนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรับทราบแนวทาง

นโยบายหรือทิศทางของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมต้นสังกัดตลอดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีทั้งปัญหาความไม่ปลอดภัยและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนที่ต้องดำรงอยู่และพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกและเครือข่ายของสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดปัตตนี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำภอของจังหวัดสงขลา รวมจำนวน 140 คน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 466 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *