สพม.40 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทักษะชีวิตลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1605 ครั้ง

สพม.40 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการรับรู้คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทักษะชีวิตลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสถานศึกษา โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เข้าใจคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแผนการสอนและการจัดกิจกรรมของลูกเสือ ที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด มีคุณธรรมจริยธรรมตามกระบวนการลูกเสือมากยิ่งขึ้นซึ่งมีผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัด สพม.40 โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 39 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สพม.40

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 1605 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *