กลุ่มเบญจภาคี ร.ร.ขนาดเล็ก สพม.19 เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 239 ครั้ง

ที่หอประชุมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย นายสุพรรณ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ประธานกลุ่มเบญจภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า กลุ่มเบญจภาคี สพม.19 ประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม และโรงเรียนเซไลวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดโครงการ “เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 กลุ่มเบญจภาคี สพม.19” โดยความร่วมมือกับบริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้นักนักเรียนที่ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับประเทศ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ โครงการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิต O-NET ของกลุ่มเบญจภาคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นม. 3 และ ม.6 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นม. 3 และม.6 ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-24 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย โดยแบ่งระดับชั้น ม.3 จำนวน 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 167 คน และระดับชั้นม.6 จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
……………………………………………………………..

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 239 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *