“สสจ.นครพนม” เปิดตลาดนัดสีเขียว จำหน่ายผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรูปสินค้าปลอดภัย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 257 ครั้ง

วันที่ 15 ม.ค.63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงาน คือ “นครพนม นครแห่งเกษตรอินทรีย์” มีพันธกิจสำคัญ คือ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีข้อสั่งการให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ดำเนินการตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลทุกแห่ง ตามความพร้อมและเหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายอาหารปลอดภัยและผักปลอดสารพิษ ให้ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทราบ และจัดหาพื้นที่เพื่อทำตลาดสีเขียว ดำเนินการประสานขอความร่วมมือเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม เพื่อจัดหากลุ่มเกษตรอินทรีย์นำผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่าย รวมทั้งดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโรงพยาบาลทุกแห่งรายงานเป็นภาพกิจกรรมทุกครั้ง

“จังหวัดนครพนมมีการดำเนินจัดตั้งตลาดสีเขียว เพื่อจำหน่ายผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 แห่ง อยู่ระหว่างรอดำเนินการ จำนวน 8 แห่ง ใช้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง มีการประสานขอความร่วมมือจากเกษตรจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการสร้างกระแสการบริโภคผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปที่ปลอดภัย เน้นให้ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติกและโมบรรจุอาหาร โดยมีแนวทางการพัฒนาขยายผลจัดตั้งตลาดในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวย้ำ
ตลาดนัดสีเขียว ยังตั้งโต๊ะจำหน่ายสินผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าปลอดภัย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและจับจ่ายซื้อได้จนถึงเวลา 12.00 น.

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 257 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *