นครพนม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 121 ครั้ง

วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพิ่มเติม หลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 12-14 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในครั้งนั้นประชาชนที่มาร่วมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การเพิ่มพื้นที่พัฒนาบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 เพิ่มพื้นที่พัฒนาบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และ 212 ขอเปลี่ยนแปลงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบริเวณตำบลหนองญาติเป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ขอยกเลิกที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการบริเวณโครงการจัดรูปที่ดิน (ล.1) ขอปรับแนวถนนสาย จ 3 ที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 212 ให้เป็นไปแนวถนนภายในโครงการจัดรูปที่ดินฯ และ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนดผังเมืองรวมในหลาย ๆ ส่วนไป และเมื่อคณะทำงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างผังเมืองรวมเพิ่มเติมใหม่แล้วจึงได้จัดทำการประชุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมอีกครั้ง

โดยในวันนี้ทุกคนจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนร่างผังเมืองรวมฉบับแก้ไขพร้อมกับการเปรียบเทียบร่างผังเมืองรวมฉบับเดิม รวมถึงร่างข้อกำหนดผังเมืองรวม เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ประกอบด้วย ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.1 และ ย.3 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม พ.1 พ.2 และ พ.3 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม และข้อกำหนดย่านชนบทและเกษตรกรรมของผังอื่น ๆ ก่อนที่จะได้ร่วมกันอภิปรายให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยหลังจากนี้คณะทำงานจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ได้ในวันนี้ไปรวมกับข้อคิดเห็นในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเปิดให้ประชาชนมทั้ง 13 ตำบลที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมได้ร่วมกันเสนออไปเข้าประชุมและเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นนำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการผังเมืองระดับประเทศ ก่อนที่จะนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการปิดประกาศ 90 วัน โดยประชาชนทุกคนยังสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้เช่นดังเดิม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 121 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *