ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 151 ครั้ง

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 15 มกราคมนี้ ที่โรงเรียนนครสวรรค์ มีการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยมีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครู คณะนักเรียนร่วมกันให้การต้อนรับคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนครสวรรค์ สภานักเรียนนำคณะกรรมการเข้าชมนิทรรศการ ผลงานนักเรียนตามกลุ่มสาระต่างๆ เช่น กลุ่มสาระศิลปะ การแสดงดนตรีไทย การวาดภาพ, กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา งานแนะแนว กิจกรรมอาชีพ ซึ่งจัดแสดงที่บริเวณลานอเนกประสงค์ เสร็จแล้วนำคณะกรรมการเข้าหอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการถึง 4 ภาษา ประกบด้วย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและภาษาไทย

ภายในหอประชุมมีการจัดแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรีไทย ประกอบด้วย การแสดงเดี่ยวระยาดเอก เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ซึ่งทุกรายการเป็นการแสดงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย
เวลา 10.00 นง นำคณะกรรมการประเมินตรวจสอบดูเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ และตรวจสอบตามสภาพจริง ในการดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน เยี่ยมชมผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้อีก 6 กลุ่ม ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา การงานอาชีพ นอกจากนี้ยังเยี่ยมชม นิทรรศการ โครงงานดีเด่น นักเรียนรางวัลพระราชทาน 3 ปีติดต่อกัน เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ชมนิทรรศการโครงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง ห้องธรณีวิทยา ห้องสมุดคอวณิช ห้องสมาร์ทคลาสรูม ทีวีร่มสักออนไลน์ ธนาคารโรงเรียน เรือนร่มสัก

ภาคบ่ายเป็นการชมการแสดงของนักเรียนในหอประชุม ประกอบด้วย การแสดงชุด “นครสวรรค์สืบสานวัฒนธรรม” การแสดงไซน์โชว์ การแสดงดนตรีของนักเรียน การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงลูกทุ่ง จากชมรมดนตรีสากล โรงเรียนนครสวรรค์ และเชิญคณะกรรมการชมผลงานด้านที่ 5 ความดีเด่นของสถานศึกษา ประกอบด้วย โครงการเรียนรู้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบจากเอกสาร มีการสัมภาษณ์คณะครูผู้ดำเนินโครงการ และสรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ

สำหรับคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายพะยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ประธาน คณะกรรมการประกอลด้วย นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สท. เขต 2, นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.38, นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.สท.เขต 1, นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทษศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สท.ขต 1, นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุก นักวิชาการศึกาชำนาญการ สพป.สท.เขต 1, นางพรพสุนิต กระการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สท.เขต 1กรรมการและเลขานุการ
/////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 151 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *