เทศบาลตำบลทับมา พัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง เติมความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์กับการทำงาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 567 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมฯ มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมเป็นเกียรติฯ

นายประเสริฐ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ สื่อเหล่านี้
มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและการสื่อสารของคนในสังคมอย่างมาก
จึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่

มาใช้ในองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กร ในทุกๆ ด้าน โดยการปรับและพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งด้านทัศนคติสู่ยุคดิจิทัล ความรู้ดิจิทัล ทักษะดิจิทัล ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกฝ่าย พัฒนาความรู้ และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งการอบรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้นให้เป็นประโยชน์กับการทำงานอีกด้วย…

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 567 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *