วิทยาลับอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอม สถาบันการศึกษาเตรียมการรับนักศึกษา ปฐมนิเทศ จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความประทับใจ ให้กับเฟรชชี่น้องใหม่ และสร้างสำนึกเป็นหนึ่งเดียว โดยจัดโครงการ ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสริมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมบวชเนกเขมขมะนารี โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้การเทศนาธรรมแก่ผู้บวช ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) นครศรีธรรมราช ดำเนินการมาเกือบ 20 ปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการปูพื้นด้านจิตใจ ความคิด ให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยได้มอบหมายวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ด้านนายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) นครศรีธรรมราช ซึ่งผอ.บอกเล่าด้วยใบหน้าอิ่มเอมว่า “วอศ.นครศรีธรรมราช มีนโยบายในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติธรรม เสริมสร้างพลังบวก โดยใช้แนวทางวิถีธรรมวิถีไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เยาวชนนำหลักธรรมในศาสนามาปรับใช้ในการศึกษามุ่งสู่ความสำเร็จ พร้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมนี้วิทยาลัยฯ จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว เป็นการปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจ หลักธรรม คำสอน ในทุกศาสนา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,900 คน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดพระนคร วัดชายนา วัดประดู่พัฒนาราม และโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์”

ในขณะที่ โรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์(pim) อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปีการศึกษา 2561 (อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม) ซึ่งได้กำหนดให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 ที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 3-5 พ.ค.61 นี้

ทีมข่าว talk news online

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *