หนองบัวพิทย์ ติวเข้มครูสอนมัธยมศึกษา ตอนต้น ปีงบประมาณ 2561 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

                        วันนี้(5 พค.61)ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.สมประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (รอง ผอ.สพม.19) เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) โดยมี ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ในฐานะประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวลำภู สพม.19 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รักษาการ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้ารับการฝึกอบรม

                      นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 2 ช่อง ได้แก่ DLTV และ IPST Thailand YouTube ไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 นั้น

                    ทั้งนี้ ในส่วนของ สพม.19 ได้คัดเลือกให้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่หลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรุ่นที่ 2 หลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาและครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล ในการยกระดับคุณภาพครูผู้สอนสะเต็มศึกษาในระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาครูผู้สอนครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

                     โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น จะมีสื่อชุดการอบรม สามารถนำไปใช้พัฒนาสะเต็มศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม กระจายครอบคลุมในเขตพื้นที่การศึกษา ในทุกสังกัด อย่างเสมอภาค โดยผู้รับการฝึกอบรม จะเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบทางไกล จำนวน 2 รุ่น

                   ในขณะที่ ดร.เล็ก ขมิ้นเขียว ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวลำภู สพม.19 กล่าวว่าจากการได้ติดตามการดำเนินงานทั้ง 2 รุ่นของศูนย์ฯในช่วงปิดภาคเรียน ครูผู้สอนให้ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม ภายใต้ระบบการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวสะเต็มศึกษา อันจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับไทยแลนด์ยุค 4.0 ต่อไป

 

//////////////////////////ปรานี ผาดำ จ.หนองบัวลำภู ภาพ-ข่าว///////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *