วัฒนธรรมนราธิวาส เปิดลานวัดบ้านลำภู จัดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา”

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง


ณ ลานสนามวัดบ้านลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธารเปิดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” มีหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ต่างมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พร้อมทั้งแต่งกายสวยงามแบบย้อนยุคไม่เว้นเด็กและผู้ปกครอง ต่างออกมาเดิน ช็อป ชิม และแชร์อาหารอร่อยๆแบบโบราณอายุนับร้อยปีที่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นและทดลองชิมมาก่อนจนแน่นลานวัด
นางอุษณีย์ ยุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรองค์กรภาคีและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม โดยมีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และการส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่โดดเด่นออกมาให้เป็นรูปธรรมให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย


โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเรา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมสืบทอดกิจกรรมงานวัดที่มีความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาแต่โบราณทำให้ได้สัมผัสถึงบรรยากาศรื่นเริงที่เต็มไปด้วยแสงสี ความคึกคักต่างๆปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย การจัดงานวัดยังเป็นกุศโลบายที่เชื่อมโยงพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัยเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทั้งยังรวมไว้ซึ่งตลาดนัด ร้านอาหาร การแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเอามาไว้ในที่เดียวกัน


สำหรับงานดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และวัดลำภู โดยพระอภิการโรจน์ จนุทโก เจ้าอาวาทลำภูพร้อมคณะกรรมการวัด จึงได้กำหนดจัดโครงการเที่ยวงานวัด “นราธิวาส บ้านเรา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ขึ้น รวม 3 วัน 3 คืน ณ วัดลำภู ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการนำเอาวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วย โดยมีกิจกรรมต่างๆภายในงาน ดังนี้ 1.การกวนข้าวทิพย์ 2.การละเล่นพื้นบ้าน 3.การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ดนตรีร่วมสมัยและรำวงย้อนยุค 4.ตลาดวัฒนธรรม ประกอบด้วย การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน พืชผักพื้นบ้าน ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ก5.การสอยดาว และ 6.การรณรงค์แต่งกายย้อนยุค

/////////////////ซาการียา ดอเลาะ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *