สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษ ด้วยการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรวม

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรวม ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนวพร สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.เลย เขต 3 เป็นวิทยากรอบรม และมีครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรม จำนวน 75 คน
นายปิยะวุฒิ ดวงภมร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในปี 2559 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน คือ

1) จัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้แต่ระยะแรกเกิดหรือพบความพิการ

2) จัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อขยายโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏฺิบัติ

3) จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีทักษะชีวิตและมีทักษะอาชีพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะเป็นการอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนเรียนรวม พัฒนาครูการศึกษาพิเศษให้มีความรู้ และทักษะในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นางนวพร สุขประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป.เลย เขต 3 ที่เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมที่ประสบผลสำเร็จและมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งวิทยากรได้นำสื่อนวัตกรรม มาจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้้วย

 

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *