เทศบาลตำบลทับมา ใส่ใจประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน โดยการรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่า

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว833ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน(จัดตั้งกลุ่ม) โดยการรวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีฯ นางเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลฯ นายสมชายทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนางปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมโครงการฯ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำอาหารว่างมีการสอนทำ แซนด์วิชไส้ต่างๆและการทำขนมช่อม่วง และการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การทำของชำร่วย มีการสอน การทำเหรียญโปรยทาน การทำดอกไม้จันทน์และการประดิษฐ์การบูรหอม

 

นายประเสริฐ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน(จัดตั้งกลุ่ม)ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อครอบครัว เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้มีความรู้สามารถเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจในการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชนต่อไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพื้นบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภครวมถึงเพื่อสร้างรายได้ด้านทักษะการฝึกอาชีพ
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องคอยดูแลและให้การสนับสนุนให้กับประชาชนและการส่งเสริมให้ประชาชรเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้และยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดอาชีพที่หลากหลายเพิ่มขึ้น เกิดการพึ่งพาอาศัยและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน สามารถสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้…

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว833ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *