หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นราษฎรจิตอาสา และนักเรียนร่วมกันสร้างฝายถาวรและฝายผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ป่าตลอดจนแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 50 ชนิดได้มีแหล่งอาหารและชะลอการหากินของช้างป่าในพื้นที่ๆมีมากกว่า 70 ตัวก่อนลงไปหากินในชุมชน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว2305ครั้ง


วันที่ 2 ก.พ.61 ที่เขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น พื้นที่ ม.7 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาหารเคลื่อนที่ 46 สุราษฎร์ธานี เด็กนักเรียนในอำเภอบ้านนาสาร กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น และประชาชนจำนวนกว่า 150 คน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มความชื้นให้ป่ารับหน้าแล้ง

พ.อ.พิสุทธิ์ กล่าวว่า โครงการสร้างฝายกระจายพันธุ์กล้า ให้กับชุมชนบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยร่วมกับ อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น หน่วยจัดการป่าต้นน้ำคลองลำพูน โรงเรียนเทศบาล 5 และ ราษฎรจิตอาสาตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ บนพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น หมู่ที่ 7 บ้านสระบัว ตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างฝายกึ่งถาวร 4 ตัวฝายผสมผสาน 143 ตัว นอกจากนี้ยังได้มอบพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ราษฎรที่มาทำการอบรมได้นำไปปลูกในชุมชนของตนเองเป็นตัวอย่างและขยายผลจำนวน 1200 ต้น ซึ่งต้นไม่ที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นต้นเงาะโรงเรียน ต้นมะม่วง ต้นสะตอ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ตามแนวพระราชดําริ มีการจัดอบรมอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำบ้านสาระบัวเพื่อให้ประชาชน ได้รู้จักประโยชน์ของป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รู้จักการสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆเช่นฝายถาวรฝายกึ่งถาวรและฝายผสมผสานการสร้างป่าชุมชนรวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนป่า และจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาในการเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครอง และนำไปปลูกในพื้นที่ของราษฎรเองเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้

เมื่อการสร้างฝายแล้วเสร็จจะทำให้พื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิดในพื้นที่ กว่า 50 ชนิด และที่สำคัญจะแก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงหน้าร้อนและเป็นการชะลอไม่ให้ช้างป่าที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นกว่า 70 ตัว ได้มีพื้นที่หากินบริเวณรอบเขตอุทยานฯก่อนที่จะเดินทางเข้าไปสู่พื้นที่ของชุมชน ซึ่งอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นพื้นที่ติดต่อ 3 อำเภอ ประกอบด้วน อ.บ้านนาสาร อ.เวียงสะและ อ.กาญจนดิษฐ์ มีพื้นที่ป่า 2.6 แสนไร่ มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติสี่ขีด จ.นครศรีธรรมราชอีกด้วย

//////ศรีวรรณ สุขแก้ว /สุราษฎร์ฯ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว2305ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *