เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สนองนโยบายรัฐบาลเพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว988ครั้ง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี เกิดจากการผลักดันสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ารับการศึกษาสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้ทั่วถึง และเสมอภาคตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนวิชาชีพให้มากขึ้น


โดยประธานในพิธีได้มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านอาชีวศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการแสดงผลงานนิทรรศการ 108 อาชีพของศูนย์ฝึกอบรมทั้ง 23 ศูนย์ หลังจากนั้นรับชมวิดีทัศน์ของศูนย์ฯ และรับฟังการวางแผนพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เริ่มจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างยนต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิศึกษา)หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งในปี 2562 ได้รับการสนับสนุนอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นอาคารสำนักงาน ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านวิชาชีพ ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามสโลแกนที่ว่า “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม”

 

/////////////////ซาการียา ดอเลาะ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว988ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *