เรือนจำกาฬสินธุ์ฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิงสร้างงานหลังพ้นโทษ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำอาหาร การชงเครื่องดื่ม และการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำอาหาร การชงเครื่องดื่ม และการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดีสู่สังคม โดยกิจกรรมมีนายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมชาย วรรณฟัก คณะทำงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดอย่างยั่งยืน ผู้ประสานงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานบังคับคดี จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน และมีบริษัทเนสท์เล่ (ประเทศไทย)จำกัด และตัวแทนบริษัทสหพาณิชย์ร้อยเอ็ด สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และส่งทีมวิทยากรเข้ามาฝึกอบรม


นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ รวมทั้งครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังมีงานทำระหว่างที่ต้องโทษหรือพ้นโทษไปแล้ว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกวิชาชีพแล้ว และยังไม่ตัดสินใจประกอบอาชีพทันทีหลังพ้นโทษ ตลอดจนสมาชิกครอบครัวของผู้ต้องขังที่มีความประสงค์ของรับการช่วยเหลือ โดยให้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตเป็นปกติสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำอาหาร การชงเครื่องดื่ม และการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ต้องขังหญิงขึ้น เพื่อแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีการฝึกอบรม 3 หลักสูตร จำนวน 60 คน


ด้านนายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำอาหาร การชงเครื่องดื่ม และการทำเบเกอรี่ให้กับผู้ต้องขังหญิงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขังอย่างยิ่ง และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้มีคุณภาพ และการฝึกอาชีพอย่างจริงจังจะสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้

 

 

 

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *