ม็อบคนชราลุกฮือ!อบต.ยะรม ค้างเบี้ยยังชีพมา 2 เดือน บุกทวงถามหวั่นเงินหาย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

 

วันที่ 8 พ.ย. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มีผู้สูงอายุใน ต.ยะรม และคนพิการกว่า 50 คน ทยอยเดินทางมาชุมนุมร้องเรียนทวงถามเงินเบี้ยยังชีพและเงินคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ที่ค้างมานานถึง 2 เดือนแล้ว

โดยคนแก่ชายหญิงบางรายต้องใช้ไม้เท้าเดินมาจากบ้านพัก บางรายที่แข็งแรงหน่อยก็ซ้อนท้ายรถ จยย. เดินทางมากับ บรรยากาศระหว่างชุมนุมผู้สูงอายุที่มาชุมนุมก็ต่างบ่นน้อยอกน้อยใจที่เบี้ยยังชีพที่เคยได้รับเป็นประจำ แต่กลับยังไม่ได้รับ จึงต้องมาทวงถามให้ชัดเจนหวั่นเงินหาย

ผู้สูงอายุ วัย 70 ปี ชาวบ้านในตำบลยะรม กล่าวว่า ตนเฝ้ารอเงินเบี้ยคนชราที่ได้รับเดือนละ 800 บาท ที่เจ้าหน้าที่จากอบต.ยะรมจะนัดมาจ่ายเงินที่ทำการ อบต.ยะรมแห่งนี้ อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน แต่ผ่านมา 2 เดือนแล้ว จึงรอเงินจำนวน 1,600 บาท เพื่อมาซื้อข้าวสาร พริก น้ำปลา และไปหาหมอที่โรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บเข่าเดินทางไปไหนมาไหนลำบาก เห็นเพื่อนบ้านคนอื่นยังไม่ได้รับ จึงเดินทางมาทวงถามว่าเมื่อไหร่จะได้สักที เพราะเดือนร้อนต้องนำเงินไปใช้หนี้ร้านค้าในหมู่บ้าน

ต่อมานางปัทมา อิสเฮาะ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เดินทางมาชี้แจงกับผู้ชุมนุม พร้อมรับปากกับคนชราทุกคนจะได้รับเงินแน่นอนในเร็วๆ วันนี้ ไม่เกินวันที่ 10 พ.ย.นี้แน่นอน

นอกจากนี้ นางปัทมา  ยังกล่าวชี้แจงอีกว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยให้ผู้พิการ เป็นรายเดือนให้กับผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนนั้น เนื่องจากเดือน ต.ค.2560 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวให้กับอบต.ยะรม เหตุที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพและเงินผู้พิการล้าช้า เนื่องจากอบต.ยะรม มีเงินสะสมไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถจ่ายให้ได้

ซึ่งเหตุที่ล่าช้าทางอบต.ยะรมได้ทำหนังสือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มีความจำเป็นต้อเงบิกจ่ายเงินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งตั้งไว้ในประเภทรายจ่ายงบกลาง จึงไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7 ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม จึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 7ของระเบียบดังกล่าว เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และงบเงินสำรองจ่าย นั้น

ซึ่งทางนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้พิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการฯดังกล่าว ซึ่งตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยังไม่ใช้บังคับ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน แต่สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค

ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม  จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการดังกล่าวได้ เพราะเป็นรายจ่ายประเภทงบกลาง ล่าสุดซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มีหนังสืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 7 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเบิกเงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ได้

คาดว่าไม่เกินกลางวันที่ 10 พ.ย.นี้ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ ต.ยะรม กว่า 800 คน ต้องได้รับเงินทุกคนอย่างแน่นอน ซึ่ง ภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับการชี้แจงเป็นน่าที่พอใจ จึงยอมสลายตัวในเวลาต่อมา

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

 

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *