ศอ.บต.ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ข่าว ศอ.บต. ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จชต. พร้อมเดินหน้าตามนโยบายการพัฒนาไร้ร่อยต่อมิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ เน้นย้ำประชาชนในพื้นที่จะต้องมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ (YES) กลุ่มผู้ประกอบการ Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจแบบไร้รอยต่อ และเปิดโอกาสให้กลุ่มได้นำเสนอการดำเนินกิจการ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ โดยมี นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการ  รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมรับฟังการดำเนินกิจการของนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ในพื้นที่ จชต. ซึ่งเป้าหมายของ ศอ.บต. คือต้องการขับเคลื่อนในส่วนที่เป็นช่องว่างหรือการดำเนินกิจการที่ขาดช่วงในแต่ละกลุ่ม แต่ละคน แต่ละธุรกิจ จากนั้น ศอ.บต.จะดำเนินการหาวิธีการเชื่อมโยงและเดินหน้าให้เป็นระบบ โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าส่งออกต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละกลุ่มยังประสบปัญหาอุปสรรคด้านการตลาดบ้าง วัตถุดิบบ้าง บรรจุภัณฑ์บ้าง การหารือในวันนี้จะเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ตรงจุดและเป็นขั้นเป็นตอน สามารถที่จะหนุนเสริมซึ่งกันและกันได้ต่อไป

สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จชต. ได้นำเสนอถึงกิจการและธุรกิจของแต่ละกลุ่มที่มีความหลากหลายทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การประมง การค้า การท่องเที่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์  และธุรกิจออนไลน์ ทั้งนี้ ส่วนสำคัญคือการส่งเสริมด้านการศึกษาและสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่มีความรักและห่วงแหนบ้านเกิด ดึงเอาศักยภาพของพื้นที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  นอกจากนี้ กลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการยังได้มีข้อเสนอแนะให้ มีการเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้แก่แรงงานในพื้นที่ด้านวิชาชีพและธุรกิจออนไลน์เป็นอีกช่องทางการตลาดที่มีความรวดเร็วและสร้างรายได้ดีในยุคไทยแลนด์ 4.0

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. จะต้องเดินหน้าด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนักธุรกิจและผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน ให้สามารถต่อยอดให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

 ทีมข่าว talknews รายงาน

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *