ชาใบหม่อนแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการสำหรับนักเรียนสู่ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว8172ครั้ง

1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน โรงชา ของโรงเรียนบ้านยะรม ที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการผลิตชาใบหม่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการสำหรับนักเรียน รวมไปถึง ศูนย์อาชีพสำหรับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผ่านสนามบินเบตงในอนาคต
ปัจจุบันโลกของการเรียนรู้มิได้จำกัดเพียงแค่ในตำราเรียนหรือในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้น โลกแห่งการเรียนรู้ได้ถูกเปิดกว้างมากขึ้นด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่ครูรังสรรค์ให้สอดคล้องตามบริบทของผู้เรียน ด้วยปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน แต่ยังคงธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ความพยายามอย่างไม่หยุดนิ่งของครูโรงเรียนบ้านยะรม ในการที่จะปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน

นาย ฮัมดัน ตามาซอ ครู โรงเรียนบ้านยะรม เปิดเผยว่า จุดกำเนิดของ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน ของโรงเรียนบ้านยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เกิดจากที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ในโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในปีการศึกษา 2555 มีผู้แทนจากโครงการศูนย์ส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ มาร่วมเป็นวิทยากรและนำพันธุ์ต้นหม่อนกินใบมาสาธิตการปลูกให้กับผู้ปกครองนักเรียน จนกระทั้งต้นหม่อนได้เติบโตอุดมสมบูรณ์ด้วยการดูแลของนักเรียน และพบว่าต้นหม่อนสามารถเติบโตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศอำเภอเบตง ในพื้นที่ชุมชนบ้านยะรม ต่อมาครูที่รับผิดชอบได้จุดประกายแนวคิดให้กับนักเรียนนำสู่การบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประโยชน์ของใบหม่อนทางอินเตอร์เน็ต ตำราในห้องสมุด นำมาซึ่งการจัดทำโครงงานชาใบหม่อนของนักเรียน
หนึ่งผลงานที่เป็นประจักษ์ กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การผลิตชาใบหม่อน ที่เป็นเสมือนโรงผลิตชาขนาดย่อมๆที่ตั้งอยู่ในรั้วโรงเรียน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า จุดเริ่มต้นจากโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มหนึ่ง ที่นำเสนอต่อครูที่ปรึกษาเพื่อส่งประกวด จนทำให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในปีการศึกษา 2557 เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคและคว้าเหรียญทอง ระดับภาคใต้ในปีการศึกษา 2558 และยังได้รับโล่เกียรติบัตรรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับอำเภอเบตง ในปีเดียวกัน จนเป็นที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนและชุมชนบ้านยะรม

ความสำเร็จของโครงงานชาใบหม่อนนำทีมโดยนักเรียน เด็กชายวิทิต ยะมะกา เด็กหญิงอาซียะห์ ดาลาฮา และเด็กหญิงซูไบดะห์ ดาหะมิ และครูที่ปรึกษาช่วยกันผลักดัน สานต่อและขยายผลสู่ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบในโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของผู้อำนวยการโรงเรียน นายอาซัน การี
จนในปี 2559 เกิดแนวความคิดและมุมมองที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ การมีท่าอากาศยานเบตง ทำให้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แปรรูปใบหม่อน หรือเรียกกันติดปากว่า โรงชา บ้านยะรม ตั้งอยู่ที่ ใต้ถุนอาคารบารอกัต โรงเรียนบ้านยะรม

 

ทุกวันนี้ คณะครูและนักเรียน รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านผู้ปกครองนักเรียนที่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพหลัก ได้มารวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มการเรียนรู้และมีกิจกรรมเปิดคอร์สพิเศษสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนรู้อาชีพชาใบหม่อน รวมถึงขนม คุกกี้ และขนมอบต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียนและชุมชน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อนเพื่อสุขภาพ จากโรงเรียนบ้านยะรม สามารถบริการให้แขกผู้มาเยือนโรงเรียนได้ และตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลผ่านชุมชนแห่งนี้ที่โดยสารเครื่องบินผ่านทางท่าอากาศยานเบตง สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาเมืองเบตงสู่เมืองเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
อิมรอน ดามาอู อ.เบตง จ.ยะลา

 

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว8172ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *