นักกีฬาของ ม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน. ครั้งที่ 19 ที่ประเทศเมียนมา

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เปิดเผยว่า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่เมืองเนปิเดอร์ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม นี้ มีนักกีฬาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมแข่งขันถึง 46 คน ประกอบไปด้วย อ.พีระ จันทร ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ฝ่ายเทคนิค นักกีฬามี กรีฑา คือนายกฤษฎา นามสุวรรณ์ นายจิระพงศ์ มีนาพระ นายพีระเชษฐ์ จันทรา นายธงชัย ศิลากูล นายธนวัฒน์ คชินทร์ นายรัตนพล โนวัน นายจริยา วิชัยดิษฐ์ รส.จารุวรรณ สร้อยเสนา นส.ปริญญา เฉื่อยมะเริง นส.สุชาดา มีศรี นส.อารีรัตน์ อินทดิษฐ์ แบดมินตัน มี นายดนุภัทร วิริยางกูร นส. ศุภมาศ มิ่งเชื้อ นส. ฤทัยชนก ไล้สวน หมากกระดาน มี นส. รุจา มิตรชาญรมย์ นส. พรอุมา พรหมสิรินิมิต ฟุตบอล มี นายชยพล ทรัพย์มา นายชนายุทธ ศรีสวัสดิ์ กอล์ฟ มี นายภากร เนียมแสง คาราเต้โดมี นายธีรภัทร์ ขนาบแก้ว เปตองมี นายปฐวี มณเฑียร สิบโท อนุพล คงพันณ์ นายสิทธิชัย กลิ่นเจริญ นส. ปณิดา สำอางกิจ นส. ธนาพร เอี่อมสะอาด เรือพายมี นายจารุวัฒน์ แสนสุข นายชัยชนะ ทะคำ นายเปรม นามประเทือง นส. รจนา รักเหล่า นส. เมทินี ระรื่น นส. อารีรัตน์ เอื้ออารีย์

ชนิดนักกีฬาเซปัตตะกร้อ/ชินลง ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นผู้จัดการทีม นายอำนวย จันทมนตรี นายสุเทพ ฝ่ายที เป็นผู้ฝึกสอน นักกีฬามี นายคมกริช แก้วคำจันทร์ นายจิรศักดิ์ ผักบัวเงิน นายทินกร วงษาเวียง นายณัฐพล สมสะอาด นายพรเทพ ถิ่นบางมน นายพงษ์ศักดา จันทร์ริสา นายพุทธิพงศ์ ภักดี นายธนาพร แดนชัยภูมิ นายสุทธิพงศ์ คำจันทร์ นายสถิตย์ สุดสังข์ ว้ายน้ำมี นายนัสพนธ์ เดโชชัยวัฒน์ นส. เสาวนีย์ บุญอำไพ เทเบิลเทนนิสมี นายสุรินทร์ รอดเมือง ผู้จัดการทีม นายอภิชัย บำรุงพานิชถาวร ผู้ฝึกสอน นายคมกริช แสงเป่า นส. สุธาสิรี เสวตบุตร และเทนนิส มี นส. ธนัชพร ยังโหลด

ดร.ดวงฤทธิ์. เบ็ญจาธิกุล. ชัยรุ่งเรือง ได้กล่าวว่า ขอให้นักกีฬาของ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้ เตรียมความพร้อมให้เต็มที่เล่นด้วยมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะให้อภัยกัน สร้างสันติภาพอันดีต่อกันระหว่างสถาบันต่าง ๆที่ร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

//ทนงศักดิ์ อินเสนา /ภาพ/ข่าว//

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *