นครพนมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ชาวนครพนม แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ ” Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริต และร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” ภายใต้กิจกรรม นครพนมเดินหน้า ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จากนั้นได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม พร้อมกับส่วนกลางและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ก่อนที่จะมีการประกวดร้องเพลงต่อต้านคอรัปชั่นและชมนิทรรศการจากส่วนราชการ หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 ใจความว่า การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้ทุกคนเห็นถึงผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริต และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการคอร์รัปชั่น มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามแนวยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

ทีมข่าว talknews รายงาน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *