ประชุมเร่งศึกษาแนวทางพัฒนาให้ กทม.เป็นเมืองอัจฉริยะ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

คณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม ชั้น ๑๙ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง โดยพล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการ smart city ของสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นายฐาวสุเหม เลิศสุรสีห์(พญาต่อ)นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล/บรรณาธิการบริหาร นสพ.เซเว่นเดย์นิวส์/เซเว่นเดย์นิวส์ ออนไลน์,พล.ท.ไกรเทพ อนุศักดิ์(เสธ.แอ่น)อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม,นายกริชสุวรรณ ดีสุข(อ๊อฟไซด์)ผอ.สำนักข่าวสมาคมตำรวจ,นายประวิทย์ จุลวัฒนพงษ์,นายนันทวัฒน์ อิทธิพลกรวินท์,นายเดชชาติ ปัทะมะภูวดล,น.ส เกพรส์ จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก,นายวงศ์วริศ ศิลป์ประสิทธิ์,นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

โดยมีระเบียบวาระที่ ๑ การประชุมครั้งนี้ยังคำนึงถึงเรื่องแรงงานต่างดาว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง Smart City จึงได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ในที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
๓.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และบุตร
– กระทรวงแรงงาน จำนวนแรงงานที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย รวมถึงการทำ MOU กับประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาทำงาน
– กรมการปกครอง กลุ่มแรงงานเดินทางเข้ามาทำงาน ตลอดเรื่องของแรงงานต่างด้าวและตัวผู้ติดตาม เช่น เด็กที่เกิดตามแรงงานต่างด้าวจะต้องมีระยะเวลาที่จะต้องพิสูจน์สัญชาติเสียก่อน มิใช่ว่าเด็กเกิดมาในประเทศนั้น ๆ จะได้สัญชาติตามประเทศนั้น
– กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับแรงงานผู้ติดตาม
– กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณที่คอยดูแลแรงงานต่างด้าวนั้นไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับคนต่างด้าว และจะต้องบริหารจัดการเอง ส่วนการจัดการข้อมูลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงาน
– สภาองค์การนายจ้างและลูกจ้างแห่งประเทศไทย ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
– สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๓.๒ การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการเป็น Smart City
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การเพิ่มอัตลักษณ์เข้าใปในพื้นที่ เป็นพื้นที่ดึงดูดทางสัญลักษณ์ โบราณสถาน อาหาร และการนำเชิงนโยบายเข้ามาในร่วมด้วยในการพัฒนา
– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
– สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม

๓.๓ การนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์
๓.๓.๑ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องการสร้างสวนป่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
๓.๓.๒ สำนักการระบายน้ำ เรื่อง รูปแบบและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ คลองผดุงกรุงเกษม นำเสนอแผนพัฒนาโครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลอง ริมตลิ่ง พื้นที่ริมน้ำบริเวณคลอง
๓.๓.๓ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรื่อง การนำเอาข้อมูลท้องถิ่นที่สำคัญบรรจุลงในแผนผังทั้ง ๒๐ เขต นำร่อง นำเสนอขอบเขตพื้นที่ทั้ง ๒๐ เขต โครงการที่เกี่ยวข้องและแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
๓.๓.๔ หน่วยงานอื่น
– บริษัท MinebeaMitsumi นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี Wireless Led play a significant role in smart city ระบบจีไอเอส ไวไฟว์ตัวรับเซนต์เซอร์ กรณีศึกษาไฟส่องสว่างโครงการหลอดไฟฟ้าที่อยู่ริมถนนส่องสว่างบริเวณริมทาง
– ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย นำเสนอเรื่องการส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุควบคู่กับแผนงบประมาณที่ควรกระจายตัวลงสู่ระดับเขต โครงการอบรมผู้สูงอายุ

และการประชุมครั้งถัดไป ที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์บางซื่อ เนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนแรงงานต่างด้าว เรื่องการท่องเที่ยวและผู้สูงอายุ เรื่องสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ เรื่องโครงการปลูกป่าในเมือง เรื่องการพัฒนาเมืองบริษัทพัฒนาเมือง และสำนักงานเขตที่นำเสนอเบื้องต้น ๕ เขต

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *