หมอจะดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ต้องกลับไปช่วยคนอีกหลายชีวิต ครู ผู้สร้าง นักคหกรรมศาสตร์

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว4693ครั้ง