อยุธยา เปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว2749ครั้ง

งานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 นายบดินทร์ เกษมศานติ์
นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ดร สมจิตร ศิริเสนา ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ประธานกรรมการและคณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุุธยา
นางสาวอนงค์พร พรหมรัด กล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
นามคณะกรรมการการจัดการแข่งขันคณะบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา

ในวันนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรณเหมาะสม พร้อมรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาจึงได้จัด การแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้าน ทักษะกีฬาสีรวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ําใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม
3 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียนนักศึกษาตลอดจนครูและอาจารย์
สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,500 คนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนคือผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 100 คน
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสืบ
สุขุม แ​ก้วกุดั่น รายงานอยุธยา 081 9486153

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว2749ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *