นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดงานเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน8กลุ่มสาระสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว348ครั้ง

วันที่ 11 ม.ค.2562 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเสริมทักษาพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุเทพ จันทร์ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) อ.เมืองฉะเชิงเทรา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงของนักเรียน จับฉลากมอบของขวัญของรางวัลให้นักเรียน และมีกิจกรรมฐานกลุ่มสาระ 8 ฐาน ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและส่งเสริมทักษาประสบการณ์
ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) เป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นนโยบายการบริหารงานที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเยาวชนที่ดีก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเสริมทักษาพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุตรหลาน เอาใจใส่และเลี้ยงดูด้วยความรัก สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งอีกด้วย

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว348ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *