ศอ.บต.ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Date Center

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ข่าว ศอ.บต.ประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการ Date Center เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายในและภายนอกให้เป็นศูนย์กลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนแดนภาคใต้ นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูลกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลของโครงการ         Date Center ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก และฐานข้อมูลภายในให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมี นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศอ.บต. นายพิทยา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศศอ.บต.ละเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม                                                                                                        

นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศอ.บต.ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่ให้อยู่ในระบบเดียวกันสามารถเชื่อมโยงทุกส่วนใน ศอ.บต. และหน่วยงานภายนอกทุกๆ มิติ    ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ข้อมูลและระบบจะต้องมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลาให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมจัดทำฐานข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการหารือจัดทำข้อมูลที่เป็นระบบการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก และภายในของ ศอ.บต. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาในพื้นที่ ทั้งทางด้านการจัดทำโครงการต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ทรัพยากรมนุษย์ ศาสนา การศึกษา ด้านกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากร ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานการรวบรวมฐานข้อมูลจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานราชการภายนอก เพื่อเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายแหล่งที่มา เน้นการวางระบบให้ตรงตามกลุ่มภารกิจให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานที่รับผิดข้อมูลจะได้มีความถูกต้องมากที่สุด ซึ่งจะมีการติดตามข้อมูลของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *