เทศบาลเมืองชุมแพจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

เทศบาลเมืองชุมแพจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 อย่างสนุกสนาน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมของรางวัลแจกมากมาย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ม.ค.62 ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ  จ.ขอนแก่น นายสมเกียรติ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ  เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที การละเล่น การแสดงดนตรีขับร้อง การจับสลากมอบรถจักรยาน การเล่นเกม แข่งขันทักษะต่างๆ การตอบคำถามรับของขวัญ ของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และมอบของเล่นของรางวัลให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเติมความสุขให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ปืนต่อสู้  รถถัง  อาวุธประจำกาย จากเจ้าหน้าที่ทหาร ค่าย ร.8 พัน 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ชุมแพ  พร้อมชมเฮลิคอปเตอร์ จากสถานีควบคุมไฟป่าภูผาม่านและการบริการอาหาร น้ำดื่มแจกฟรีตลอดงาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1 หมื่นคน

โดยนายสมเกียรติ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทําสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคําขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนําแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตน เพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ผมขอส่งความรักและความ ปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสําคัญในการ พัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป   พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

/////หนุ่มชุมแพ/////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *