จ.อุบล​ราชธานี จัด​ วันเด็ก สปข.2 วันแห่งความสุข ปลุกพลังสร้างเด็ก พัฒนาอนาคตของชาติ

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ สร้างรอยยิ้มกับความสนุกให้เด็กน้อยได้อย่างคึกคักอาคารโดมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ​ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นางสายเพชร จังกาจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายไพฑูรย์ พรหมสอน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี นาย​ธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน .จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ภาคีเครือข่าย ประชาชน เด็ก และ เยาวชน ร่วมใน กิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดขึ้น เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฎิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ในส่วนของคำขวัญวันเด็กนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ โดยต้องการสื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รักยึดมั่นใจสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป​ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในครั้งนี้นั้น มีกิจกรรม มากมาย อาทิ กิจกรรม แสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน เล่นเกมส์แจกของรางวัล กิจกรรมวาดภาพระบายสี หนูน้อยอ่านข่าว เกมส์ฝึกทักษะสมอง ขึ้นรถกระเช้าผจญความสูง ,การแสดงอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ฉายหนัง เครื่องเล่นต่างๆ ร่วมทั้งมุมถ่ายรูปสวยงามฯลฯ

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *