เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสจ.ขอนแก่น และ อ.บ้านแฮด จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการบูรณาการ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นการประสานการทำงานแบบบูรณาการ ร่วมจัดงานด้วยกันของทุกภาคส่วน ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด สถานีตำรวจภูธร
บ้านแฮด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮดที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาอำเภอบ้านแฮด ธ.ก.ส.อำเภอบ้านแฮด ปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮด ก.ศ.น.อำเภอบ้านแฮด ประมงอำเภอบ้านแฮด เทศบาลตำบลโคกสำราญ โรงเรียนบ้านป่าม่วง กำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลโคกสำราญ พร้อมทั้งสมาชิกจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจอำเภอบ้านแฮด ร่วมกันจัดงานและให้บริการประชาชนขึ้นในครั้งนี้

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร กล่าวรายงานว่า โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นี้ เป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอบ้านแฮด ตลอดจนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าของอำเภอบ้านแฮด

ในขณะเดียวกัน ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มาร่วมติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดบูรณาการบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งกล่าวแสดงความห่วงใยในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้และและได้กล่าวให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างยืน ด้วยการหันพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กินอาหารที่ปลอดภัย ไม่กินหวานกินเค็ม ไม่กินอาหารปลาดิบเพื่อปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ยังมอบบัตร SMART CARD ให้กับ อสม.และร่วมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการในชุมชนด้วย

ในส่วนของการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ เปิดให้บริการ 9 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2.การจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.การจัดหน่วยตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และวัดสายตา 4.การจัดหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5.การจัดหน่วยแนะนำและฝึกอาชีพ 6.การรักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย 7.การรักษาโรคด้วยแพทย์แผนจีน 8 การเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 9.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยจิตอาสาในชุมชน

สำหรับการให้บริการของหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ งานอำนวยความเป็นธรรมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและอำนวยความเป็นธรรม สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดให้บริการตัดผม ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีความและอื่นๆ ที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาอำเภอบ้านแฮด บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนล่วงหน้า บริการคิดค่าธรรมเนียม สอบถามราคาประเมินที่ดิน รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮดบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพเกษตรกรรม ภัยและค่าชดเชยด้านการเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแฮดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ ธ.ก.ส.อำเภอบ้านแฮดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชย การพักชำระหนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮดบริการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้ลดรายจ่าย ก.ศ.น.อำเภอบ้านแฮดบริการให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับต่างๆ สำนักงานประมงอำเภอบ้านแฮดบริการให้ข้อมูลด้านการประมง การเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนเทศบาลตำบลโคกสำราญบริการรับแจ้งซ่อมถนน ท่อระบายน้ำ ป้ายจราจร สัญญาไฟชำรุด การต่อเติมอาคารและคำปรึกษาทั่วไปด้วย.

/////////////////ทีมข่าวทอล์คนิวส์ออนไลน์ จ.ขอนแก่น ภาพ-ข่าว/////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว -- ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *