เทศบาลนครอุบลราชธานี เดินหน้าโครงการระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ปรับภูมิทัศน์ครั้งใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 400 ครั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชากรเกือบ 2 ล้านคน และยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งมีชื่อเสียงในเรื่องงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ที่รู้จักกันไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การสัญจรบนท้องถนนภายในเขตเทศบาลนครอุบลฯ ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และเส้นทางการสัญจรไปยังสถานที่ต่างๆ คับคั่ง
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครอุบลฯ ได้มองเห็นถึงปัญหาที่มีมายาวนาน เกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่ห้อยระโยงระยางตามถนนในเขตเทศบาล และฝ่ายบริหารมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เข้ารับตำแหน่ง มาถึงวันนี้ ได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วส่วนหนึ่ง คือ การจัดให้มีการดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และยังมีการผลักดันให้มีการเข้าแก้ไขอย่างจริงจังและได้มีแนวคิดในการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม โดยเฉพาะเส้นทางนำร่อง คือ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมที่มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ คือ ถนนอุปราชและถนนโดยรอบทุ่งศรีเมือง และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับเสียงตอบรับและให้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างล้นหลาม ที่ต้องการให้โครงการสายไฟฟ้าลงใต้ดินเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยการนำของตนเอง จึงได้มีการผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมาหลายปี

จนกระทั่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาตนเองและคณะผู้บริหารจึงใช้โอกาสสำคัญดังกล่าว เสนอโครงการฯ ให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณา ประกอบกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีโอกาสนำคณะรัฐมนตรีบางส่วนมาชมและเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดสรรงบประมาณนำสายไฟลงใต้ดินรอบทุ่งศรีเมือง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษามีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานีเสนอ โดยหลังจากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมหารือ จึงได้ข้อสรุปว่า จะจัดทำโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินในพื้นที่เขตเทศบาลนคอุบลราชธานี โดยนำร่องใน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 คือ ถนนอุปราช (ช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงแยกกิโลศูนย์) ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร
เส้นทางที่ 2 คือ รอบทุ่งศรีเมือง (ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรังฤทธิ์) ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร รวม 3.10 กิโลเมตร
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจัดสรรงบประมาณด้านงานด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน ส่วนงานด้านโยธา ที่เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณพื้นที่ปรับปรุงระบบเคเบิ้ลใต้ดินจะให้เทศบาลนครอุบลราชธานีสมทบงบประมาณเพื่อดำเนินการ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ กล่าวอีกว่า โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินในพื้นที่เขตเทศบาลนคอุบลราชธานี กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอโครงการและดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา และแจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครอุบลราชธานี และดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งตามแผนการดำเนินงาน คาดว่า เทศบาลนครอุบลราชธานีจะมีระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี 2562นี้.

/////////////////ทีมข่าวทอร์คนิวส์ออนไลน์ /// ภาพ-ข่าว//////////////////

มีคนเห็นข่าวนี้แล้ว 400 ครั้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *