การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2562

การจัดกิจกรรมเฉลิมพร

Read more

การขยายโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง

Read more