กอ.รมน.ติดตามปัญหาแรงงานต่างด้าว ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สุ่มตรวจต่างด้าวผิดกฎหมายไซด์งาน

วันที่ 15 พ.ย.61 พลโ

Read more