รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มอบผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน กีฬา และอุปกรณ์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ให้ราษฏรโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ่ายวันนี้ 27 ม.ค.63

Read more

รอง ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมภารกิจการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนของ นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว ปลา ไก่ หมู เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

27 ม.ค.63 พลเอก ชูชา

Read more

มทบ.25 จัดสร้าง สุดยอดพระเครื่องวัตถุมงคล เพื่อหารายได้จัดชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนด้านการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการเด็กนักเรียนยากจน ในพื้นที่ตามแนวชายแดน

วันนี้(26 ม.ค.63) ที

Read more

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยม นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว ส่งมอบอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนไฟฟ้า

พลเอก พีรพงษ์ เมืองบ

Read more

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

วันนี้ (วันศุกร์ที่

Read more

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

พ.ท.ยศวีร์ คงธนจารุอ

Read more