ผบ.นย.มอบจักรยาน ให้นักเรียนขับขี่ไปโรงเรียน เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในการรับ-ส่ง นักเรียน และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ

Read more