กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมปฐมนิเทศกำลังพลก่อนการปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน สร้างความปรองดอง ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

วันนี้ (4 ธ.ค.62) ที

Read more

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที ระดับพื้นที่ เปิดประชุม กับคณะประสานงานระดับพื้นที่ในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวั

Read more

มทบ.210 มอบทุนจากมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้กับนักเรียน ณ สถานศึกษาเพื่อลดภาระการเดินทาง

วันที่ 28 พ.ย.62 ที่

Read more

ทหารพัฒนา นพค.36 ร่วมกับไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาว 300 ผืน อุปกรณ์กีฬานักเรียนสนับสนุนเด็กออกกำลังกาย เพื่อคลายหนาว

28 พ.ย.62 กองบัญชากา

Read more