โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทราได้รับรางวัลโล่พระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ

จากการเปิดเผยของ นาง

Read more