รอง ผวจ.นครพนม ประชุมรับฟังเรื่องร้องเรียนเชิงระบบเพื่อรับฟังปัญหาการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน : กรณีการให้บริการไฟฟ้าในครัวเรือน

วันที่ 27 มกราคม 256

Read more

สุรินทร์-ไม่ประมาท…..สถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้

สุรินทร์-ไม่ประมาท….

Read more

ธนาธร นำทีมเสวนา ถกรัฐธรรมนูญควรแก้ไข ขณะทีผู้เข้ารับฟังโต้ ควรชัดเจนมากกว่านี้ พร้อมยินดีเดินตาม

วันที่ 26 ม.ค. 63 ผู

Read more

สรรพสามิตพื้นที่นครพนม ออกสัญจรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เน้นทักษะกระบวนการนักเรียนชั้นประถม

วันนี้ที่ ส.อ.ไชยยศ

Read more