ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตะปานอำเภอพุนพินและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 คนเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับหัวหัวหน้าธนรักษ์คนใหม่หวังขับเคลื่อนเรื่องที่ดินทำกิน

วันที่ 16 พ.ย. ที่สำ

Read more