ผู้สมัคร ประชาชาติ เขต 1 ยะลา หาเสียงในเขตเมืองชูประเด็น เลือกพรรคคนยะลา จะได้เจริญเหมือน จังหวัดสุพรรณบุรี บุรีรัมย์และชลบุรี ส่วนปัญหาเศรษฐกิจ เปลี่ยนจากการปลูกยางเป็นการปลูกกล้วยแทน

วันนี้ 18 กพ.62 นายส

Read more