คปภ.ภาค 6 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนให้ทายาทคนขับรถตู้ที่เสียชีวิต หลังเกิดเฉี่ยวชนกับรถพ่วงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 12 ราย ที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ท

Read more

สำนักงานคณะกรรมการประสานงานการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จับมือเทศบาลตำบลทับมา เปิดเวทีสัมมนาสร้างการรับรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ท

Read more

อุบลราชานี มอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่บุคคลที่ได้รับสถานะสัญชาติไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ที่ห้องประชุมอำเภอโข

Read more

สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการActive Learning โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

Read more