นพค.51 สนภ.5 นทพ. เตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลก่อนออกปฏิบัติภารกิจพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.6

Read more

น้ำคือชีวิต !!! นอภ.สูงเม่น มอบหมายให้ ดร.พิศมัย สบายวงค์ กน.หัวฝายร่วมกับหลายหน่วยงาน สร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยแม่มาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวา

Read more

วท.ระยอง เป็นเจ้าภาพเปิดงาน”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ท

Read more