โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก ส่งเสริมให้นักเรียนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้รับประทานและส่งขายสร้างรายได้ แถมจิ้งหรีดมีประโยชน์โปรตีนสูง

  วันที่ 21 ม.ค

Read more