นพค.51 สนภ.5 นทพ. เตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกลก่อนออกปฏิบัติภารกิจพัฒนาช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.6

Read more

เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พระราชทาน

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู

Read more

น้ำคือชีวิต !!! นอภ.สูงเม่น มอบหมายให้ ดร.พิศมัย สบายวงค์ กน.หัวฝายร่วมกับหลายหน่วยงาน สร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยแม่มาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวา

Read more

วท.ระยอง เป็นเจ้าภาพเปิดงาน”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปี 2562

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ท

Read more

ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตะเกียบ สนธิกำลังจับกุมขบวนการมอดไม้ได้ของกลางพร้อมอาวุธปืน กลางป่าบ้านเขากล้วนไม้

เมื่อ 15 ธ.ค.62 เวลา

Read more