กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1 นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายช่วยภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

พ.ท.ยศวีร์ คงธนจารุอ

Read more

ม.นอร์ทเชียงใหม่ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ให้ “บุญทา” ผู้บริหารปางช้างแม่ แตง วงการท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ระดมทุนมอบเงินแก้ ปัญหาหมอกควันไฟป่า ลั่นรับใช้ช่วยเหลือชุมชนสังคม ตอบแทนบุญคุณ บ้านเกิด

วันที่ 21 มกราคม 256

Read more

เชียงใหม่ รณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยรับตรุษจีน ล้างถนนสาย หลักเข้าสู่ตลาดวโรรส เผยเป็นชุมชนเก่าแก่-ศาลเจ้าอายุกว่า 150 ปี ชี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิญแอ่วงานไชน่าทาวน์ 25-26 ม.ค.

วันที่ 21 มกราคม 256

Read more