ประชาชนจำนวนมาก แห่ใช้ ชิมช้อปใช้ เนื่องในวันหยุดออกพรรษา พาครอบครัวท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญเมืองกรุงเก่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

​บรรยากาศตามวัดต่างๆ

Read more

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันที่ 15 ตุลาค

Read more

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าพบรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

เมื่อเวลา 08.00 น.วั

Read more

สระบุรี-อ.ส.ค.​ จัดกิจกรรม “ตักบาตรนมสดครั้งที่6และธรรมะในฟาร์ม” เพื่อถายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่15ตุลาคม 2562​

Read more