อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ร่วมกับ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

  วันที่ 14 ธัน

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดประชุมขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด “โครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน(ต่อต้านยาเสพติด

  วันที่ 14 ธ.ค

Read more