สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามเชิงประจักษ์ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิธีการActive Learning โรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

Read more

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยฯ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

วันนี้ 22 ส.ค. ที่โร

Read more