สทอภ. จับมือเยอรมัน ผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย จ.ชลบุรี หนุนการผลิตและซ่อมบำรุงอากาศยาน

                   

Read more

นิไทยชิปยาร์ดฯ มอบวุฒิบัตร นร.โรงเรียนวัดแหลมฉบัง รุ่นที่ 7 โครงการ “สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อม”

                   

Read more