ชีพีเอฟ ร่วม มูลนิธิ LPN จัดโครงการอบรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต แรงงาน (LPN) ด้านสิทธิแรงงานกฎหมาย พนักงานไทยและกัมพูชา

ส่วนที่ จังหวีด สระบ

Read more

นราธิวาส เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดฯ

นางชญากุญช์ เพชรทองภ

Read more

งานเข้าดีเจดัง !! ชุดพญาเสือแจ้งจับ”ดีเจภูมิ” โชว์ยูทูปล่าปลาในเขตห้าม!!!

เมื่อเวลา 15.00 น.วั

Read more