เจ้าหน้าที่ทหารหมวดระวังป้องกัน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จัดชุดออกลาดตระเวน สามารถสกัดรถจักรยานยนต์ ที่ถูกโจรกรรม

  เมื่อเวลา 12.

Read more