หนุ่มตกปลาเจอชื้นส่วนกระดูกติดเบ็ดโร่แจ้งตำรวจและกู้ภัยงมพิสูจน์สุดท้ายเป็นกระดูกสัตว์ใหญ่

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิ

Read more